EST
ENG
RUS
Tallinna Perekeskus võtab tööle raske või sügava puudega laste

TUGIISIKUID

Tugiisikud toetavad lapsi lasteaias, koolitundides, teraapiates käimisel, vaba aja sisustamisel jms.
 
Haridus ja kogemus:
Tugiisik peab olema vähemalt keskharidusega ning läbima Perekeskuse poolt korraldatava baaskoolituse.

Kasuks tuleb haridus sotsiaaltöö, pedagoogika, psühholoogia, eripedagoogika valdkonnas või selle omandamine või töökogemus puudega lastega.

Isikuomadused:
- tahe ja motivatsioon töötada puudega lapsega;
- hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
- tolerantsus, heasüdamlikkus
- kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinni pidamine;
- rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine;

Tugiisikutöö on osalise koormusega ning toimub tööpäevadel reeglina hommikupoolsel ajal (vahemikus 8-13), mõnel juhul ka pealelõunasel ajal (kl 13-18).

Väga on oodatud ka vene keelt kõnelevad huvilised!

Omalt poolt pakume:
- tunnitasu, tähtajalist lepingut;
- tasuta koolitust;
- supervisiooni.

Tugiisikutööst huvitatutel palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile mari-liis.kalda@pk.ee  või  marina.hirv@pk.ee või Lisaküsimuste korral saab infot Tallinna Perekeskuse tugiisikuteenistusest tel 655 6088 (Marina Hirv ja Mari-Liis Kalda).


 
* * * * * * * * * *


Таллиннский Семейный Центр возьмет на работу

ЛИЧНЫХ ПОМОЩНИКОВ

Задача личного помощника заключается в том, чтобы помогать ребенку c тяжелыми или глубокими умственными и (или) физическими недостатками и оказывать ему поддержку в детском саду, на школьных уроках, при посещении различных терапий и организации свободного времени.

Образование и опыт работы:
Личный помощник должен иметь хотя бы среднее образование и пройти начальные курсы работы личного помощника, которые организует Таллиннский Семейный Центр. 

Пригодится образование в таких сферах как социальная работа, педагогика, психология, специальная педагогика или же опыт работы с детьми с особыми потребностями.

Личные качества:
- наличие желания и мотивации работать с детьми с психическими и (или) физическими недостатками
- способность к приспособлению в новой среде, гибкость, терпение
- толерантность, доброжелательность
- ответственность,  выполнение договоренностей и соблюдение рабочего времени
- жизнерадостность и позитивное отношение к жизни

Работа с частичной занятостью, в основном по будням в первой половине дня (8-13), в некоторых случаях и после обеда (13-18).

Со своей стороны предлагаем:
- почасовую оплату труда
- бесплатные начальные и основные курсы
- супервизии

Просим заинтересованных лиц прислать свои CV и мотивационные письма на следующий электронный адрес:
mari-liis.kalda@pk.ee или marina.hirv@pk.ee. Для подробной информации вы можете связаться по телефону службы индивидуальной поддержки Таллиннского Семейного Центра 655 6088 (Марина Хирв и Мари-Лиис Калда).