EST
ENG
RUS
meeskonna lehe banner


 
 Tugiisikud toetavad lapsi lasteaias, koolitundides, teraapiates käimisel või vaba aja sisustamisel. Töö sisuks on erivajadusega lapse abistamine ja motiveerimine õppetegevuses, vajadusel juhendamine igapäevategevustes, hooldustoimingud ja/või saatmine liikumisel linnaruumis. 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel  

Eeldused kandideerimiseks:
Tugiisik peab olema vähemalt keskharidusega ning olema valmis läbima Tallinna Perekeskuse poolt korraldatud baaskoolituse. Tööle asumiseks on vajalik tervisetõend.

Isikuomadused:
- tahe ja motivatsioon töötada erivajadusega  lapsega;
- hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
- tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus
- kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinni pidamine;
- rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine.

Kasuks tuleb haridus (või selle omandamine) sotsiaaltöö, pedagoogika, psühholoogia, eripedagoogika valdkonnas, samuti töökogemus puudega lastega.

Tugiisikutöö on osalise koormusega, tööaeg kokkuleppel ja vastavavalt lapse vajadustele. Tugiisikuga sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

Omalt poolt pakume:
- tunnitasu
- tasuta koolitust;
- supervisiooni.

Tugiisikutöö baaskoolitus uutele tugiisikutele toimub vähemalt 2 korda aastas.

Tugiisikutööst huvitatutel palume saata CV aadressil tugiisik@pk.ee.

Küsimuste korral helistada telefoninumbril 53775780.


* * * * * * * * * *


Таллиннский Семейный Центр возьмет на работу

ОПОРНЫХ ЛИЦ

Задача опорного лица заключается в том, чтобы помогать ребенку c тяжелыми или глубокими умственными и (или) физическими недостатками и оказывать ему поддержку в детском саду, на школьных уроках, при посещении различных терапий и во время провождения свободного времени.

Начало работы: по договоренности.

Образование и опыт работы:
- среднее образование
- действующая справка о здоровье
- прохождение курсов, которые организует Таллиннский Семейный Центр

Личные качества:
- желание и мотивация работать с детьми с психическими и (или) физическими недостатками
- способность к приспособлению в новой среде, гибкость, терпение
- толерантность, доброжелательность
- ответственность, выполнение договоренностей и соблюдение рабочего времени
- жизнерадостность и позитивное отношение к жизни

Дополнительным плюсом будет образование в таких сферах как социальная работа, педагогика, психология, специальная педагогика или же опыт работы с детьми с особыми потребностями.

Со своей стороны предлагаем:
- почасовую оплату труда
- бесплатные начальные и основные курсы
- супервизии

Базовый курс для опорных лиц проходит как минимум два раза в год.

Просим заинтересованных лиц прислать свои CV и мотивационные письма на следующий электронный адрес: kertu.berman@pk.ee. Для подробной информации вы можете связаться по телефону нашего отдела 53775780, 51909155