EST
ENG
RUS

Töötajad

Administratsioon:
Juhataja - Kannike Suurhans
Juhiabi - Relika Mustasaar
Personalispetsialist - Irena Šefer
Arendus- ja kvaliteedijuht - Kristel Jõgi

Nõustamisteenistuse psühholoogid:
Anni Vaher
Ave Orgulas
Eda Heinla
Ene Pill
Eve Kintsiraud
Iris Tali-Koitnurm 
Margarita Kerson-Saulis
Margus Laurik
Tiiu Meres
Kristel Kormik
Jelena Riis
Nõustamisteenistuse perede nõustaja:
Olga Tiidemann

Päevakeskuse sotsiaaltöötajad:
Triinu Sink
Helery Kukk-Kasemets
 


Pereteenistuse sotsiaaltöötajad:
Tuuli Mõistlik
Merike Palts
Kristi Scheler 
Kai Mägi
Anne Tihane
Sanne Sild
Monika Lehismets
Pereteenistuse peretöötajad:
Anna Regina Lorens
Kelly Loopere
Elina Teikes
Jaanika Saat
Pereteenistuse perelepitajad:
Tuuli Mõistlik
Olga Tiidemann
Liivia Vacht

Tugiisikuteenistuse sotsiaaltöötaja:
Talvi Karbe
Tugiisikuteenistuse juhtumikorraldajad:
Õnne Mägi
Marina Hirv
Mari-Liis Kalda
Marika Jalast
Kadri Piikmann
Virve Ojasoo (vabatahtliku tugiisiku teenus)
Julia Vassiljeva (vabatahtliku tugiisiku teenus; 
tööleping ajutiselt peatatud)