EST
ENG
RUS
banner

Psühholoogiline nõustamine


Mis see on? Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja kliendi vaheline privaatne kohtumine, kus saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Nõustamisel analüüsitakse põhjuseid, mis on keeruliste olukordadeni viinud. See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning leida psühholoogi kaasabil lahendusi tulevikuks. Klient võib nõustamisele tulla üksi, koos lapse või teise pereliikmega või terve perega.

Kellele? Tallinna Perekeskuse psühholoogide vastuvõtule saavad pöörduda Tallinnasse registreeritud lapsed ja lastega pered. Nõustamine on tasuta ja toimub eesti või vene keeles.

Millal pöörduda? Peamised põhjused on:

Laste käitumisraskused

Laste hirmud ja ärevus

Agressiivne või ebakindel laps

Probleemid koolis ja suhetes

Koolikiusamine

Õpiraskused ja koolikohustuse mittetäitmine

Pere ja paarisuhte probleemid (pereteraapia)

 
Traumaatilised sündmused:
 
Lähedase surm

Väärkohtlemine – laste suhtes toime pandud emotsionaalne, seksuaalne, füüsiline või vaimne vägivald

Traumaatilised kogemused
 
Meetodid? Meie psühholoogid kasutavad nõustamisel erinevatel teraapiatel (nagu pereteraapia, traumateraapia, lahenduskeskne lühiteraapia) põhinevaid tehnikaid. Lastele sobivad kunstiteraapiad, töö saviväljal, liivateraapia, mänguteraapia.

Kui kaua kestab? Individuaalse nõustamise seanss kestab 60 minutit, perega kohtumine 1-1,5 tundi. Laste savitöö seanss kestab 45 minutit.

Kui pikalt tuleb käia? Nõustamiskordade arv sõltub probleemi raskusest ja ulatusest. Mõnikord piisab ühest konsultatsioonist, vahel aga kujuneb nõustamise protsess kuudepikkusteks kohtumisteks.

Kes me oleme?

Nadežda Leosk (nõustamisteenistuse koordineerimine, pereteraapia)

Eve Kintsiraud, Iris Tali-Koitnurm, Olga Tiidemann, Merike Palts, Natalia Smõšljajeva, Kristel Kivivare (pereteraapia)

Anni Vaher, Kristel Kormik (individuaalne nõustamine, töö savivälja meetodil lastega)

Eda Heinla (loovteraapia, töö savivälja meetodil lastega)

Ene Pill (individuaalne nõustamine, loovteraapia, töö savivälja meetodil lastega)

Ave Orgulas (töö eelkooliealiste lastega)

Tiiu Meres, Viivika Salusi, Kersti Veimann (individuaalne nõustamine)

Liis Nõupuu (autismiteemaline nõustamine)

Kuidas meieni jõuda? Lisainfo nõustamisteenuse ja võimaluste kohta telefonil 6556970 või info@pk.ee.


Pereteraapia

Pereteraapia uurib suhteid ja aitab mõista igaühe käitumise mõju teistele pereliikmetele. Teraapia hõlmab kogu pere või mingit osa sellest. Sageli on pereteraapiast kasu laste probleemide puhul. Teraapia ei otsi süüdlasi, vaid aitab perel ümber korraldada oma toimimist nii, et probleem saaks lahenduda või leevenduda.

Peamised mured, millega pered kokku puutuvad:

Pereliikmete suhted ja muutustega toimetulek

Laste ja täiskasvanute (vaimne) tervis

Lapsevanemaks olemise raskused

Paarisuhte probleemid

Lahkumineku ja lahutuse temaatika

Laste käitumise küsimused

Emotsionaalsed häired – ärevus, keskendumisraskused, depressioon
 

Töö saviväljal

Savitöö aitab siis, kui on:

sensoorse teadlikkuse alaareng

raskused liigutuste koordinatsioonis ja tasakaalustamises

probleeme motoorikaga

emotsionaalse ja vaimse diferentseerituse nõrkus

keskendumisraskused, ärevushäired, hüperaktiivsus, depressiivsus

psühhosomaatilised sümptomid

 
Savitöö aitab tugevdada ja diferentseerida enesetunnetust, suurendada enesekindlust.

Protsess on avatud ja ilma kindla suunata. Lapsed saavad kasutada savi milleks iganes: midagi valmis teha, näidata, tunda, millestki vabaneda, vormida, hoida, haarata, puudutada, hoolitseda ...

Töös kasutavad lapsed oma käsi. Vahetu kontakt aitab tunda tegevusest suuremat mõnu ja saada kompetentsemaks kätega töötamisel.

Ühelt poolt on savitööl selged piirid, teiselt poolt piiramatud võimalused.

Toimub topelthoidmine: kast saviga, kauss veega ja saatja(psühholoog), kes istub kõrval. Kindel, piiritletud objekt – see TEINE –, mis annab võimaluse baasiliseks maanduseks, ja hooliv inimene samas lähedal. Materjali on piisavalt, sellega võib teha kõike, see ei hakka vastu ega tee haiget.

Savi annab võimaluse saada kontakti ja maandada ennast.

Savitöö on puudutamise ja puudutatud olemise protsess, mille kvaliteet on tuntav kogu kehaga. See kvaliteet on ülekantav inimese igapäevasele elule: kuidas inimene midagi puudutab, kuidas kasutab ruumi ja objekte. Savitöö annab võimaluse neid aspekte ja oma eripära teadvustada.