EST
ENG
RUS


Pere LahendusringPere Lahendusring (PLR) on peresid jõustav ja motiveeriv lahenduskeskne meetod. See sobib peredele, kus on tekkinud lapse heaolu ja turvalisust  puudutavad mured. Neutraalne PLR koordinaator toetab pereliikmeid selles, et nad kokku tuleksid ja oma muredele jõukohased lahendused leiaksid.

PLR võtmesõnadaeks on lapse/noore arvamuse olulisus ja  pereliikmete (sh pere lähivõrgustiku) enda oskused, tugevused ja teadmised, kuidas probleeme lahendada. See aitab raskustes olevat last/noort paremini toetada ning annab vastutuse tagasi pere kättesse.
Protsessis on kesksel kohal otsuste tegemise koosolek, kus lapse laiem perevõrgustik tuleb kokku, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanis sisalduvad pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu. Tegemist on lühiajalise sekkumisega (6-8 nädalat), mille järgselt saab pere iseseisvalt tegevustega jätkata või vajadusel pöörduda toe saamiseks suunaja poole.

Üksikasjalikumat infot PLR meetodi kohta saab lugeda MTÜ Ennetustegevuskeskuse kodulehelt https://www.ennetuskeskus.ee/
Tallinna Perekeskuses on Pere Lahendusringi koordinaatoriteks Triinu Sink, Talvi Karbe, Virve Ojasoo, Evelin Gerontidi ning koolituse läbinud koostööpartnerid teistest asutustest.

Pere Lahendusringi teenusele suunajateks on kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnad.

Teenusele suunamiseks ning täpsustava info saamiseks vastab küsimustele Triinu Sink (triinu.sink@pk.ee, tel. 5211960)