EST
ENG
RUS
banner

Perelepitus


Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Lepitaja toetab erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Protsessi käigus on osapooltel võimalik mõista üksteise vajadusi ja seisukohti ning leida mõlemale poolele sobivad lahendused kohtuväliselt. Leitud lahendused on võimalik lepitaja abil sõnastada ühiste, vabatahtlike kokkulepetena. Kokkuleppeid sõlmides aitab lepitaja hoida osapoolte fookust laste vajadustel. Vanemate lahutuse korral on lepituse eesmärgiks aidata lastel ja ka vanematel edukamalt toime tulla lahutusega kaasnevate muutustega.

Perelepituse käigus tegeletakse enamasti järgmiste teemadega:

• laste hooldamise ning nende kasvatamisega seonduvad küsimused
• laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused
• laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist
• ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust
• kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud küsimused või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

Tallinna Perekeskuses viivad perelepitust läbi perelepitajad Tuuli Mõistlik, Ksenia Abramova, Olga Tiidemann, Liivia Vacht.

Teenust osutatakse Tallinna elanikele, kes on teenusele suunatud linnaosa lastekaitsetöötaja suunamiskirjaga ning kelle sissetulekud ei võimalda pöörduda perelepituse teenuse saamiseks eraõigusliku perelepitaja tasulisele vastuvõtule.