EST
ENG
RUS

Päevakeskuse teenus


Päevakeskuse teenus on kooliealistele lastele mõeldud tasuta teenus, mille eesmärk on luua tingimused lapse võimete tasakaalustatud arenguks ning aidata ennetada perekonna toimetulekuraskusi ja probleeme koolis, pakkudes lapsele päevast toetust ja rakendust ning abi õppetöös. Päevakeskuses toetatakse lapsi ja vanemaid laste käitumisraskuste ületamisel ja kooliprobleemide lahendamisel, samuti suunatakse last oma vaba aega arukalt ning arendavalt kasutama.

Mida me teeme?

Toetame last individuaalse nõustamise kaudu, kasutades kontakti saamiseks loovtegevusi. Nõustamisel käsitleme lapsele olulisi teemasid ning püüame leida koos lahendusi tema probleemidele. Aitame lapsel arendada õpioskust ja –harjumust ning toetame last igapäevaelu kohustustega toimetulemisel, ka enese eest hoolitsemisel. Seal hulgas püüame parandada laste sotsiaalseid oskusi ja tugevdada sotsiaalset võrgustikku läbi mängulise tegevuse.

Meie tegevuses on tähtis roll võrgustikutööl. Lapse huvidest ja vajadustest lähtuvalt teeme koostööd pere, kooli, lastekaitsetöötaja ja teiste spetsialistidega.

Päevakeskus on lastele ja noortele avatud igal tööpäeval 12.00-17.00.

Kes me oleme?

Triinu Sink, sotsiaaltöötaja-koordinaator - triinu.sink@pk.ee
Helery Kukk-Kasemets, sotsiaaltöötaja - helery.kukk-kasemets@pk.ee

Lisaks on päevakeskuse tegevusse haaratud vabatahtlikud Eestist ja välismaalt.

Kuidas meieni jõuda?

Lapse suunab meie juurde linnaosavalitsuse lastekaitsespetsialist. Selleks tuleb lapsevanemal pöörduda elukohajärgse linnaosa lastekaitsespetsialisti poole.

Lisainfo päevakeskuse teenuse ja võimaluste kohta telefonil 6 556 096 või triinu.sink@pk.ee.