EST
ENG
RUS

Päevakeskuse teenus


Päevakeskuse teenus on kooliealistele lastele mõeldud tasuta teenus, mille eesmärgiks on ennetada ja leevendada probleeme koolis, parandada noore sotsiaalseid oskusi ja tugevdada lapse sotsiaalset võrgustikku.
Päevakeskuses  toetatakse lapsi ja vanemaid laste käitumisraskuste ületamisel ning kooliprobleemide lahendamisel. Samuti  suunatakse last oma vaba aega arukalt ja arendavalt kasutama.


Mida me teeme?

Toetame last individuaalse nõustamise kaudu, kasutades kontakti saamiseks loovtegevusi. Nõustamisel käsitleme lapsele olulisi teemasid ning püüame leida koos lahendusi tema probleemidele. Aitame lapsel arendada õpioskust ja -harjumust.

Meie tegevuses on tähtis roll võrgustikutööl. Lapse huvidest ja vajadustest lähtuvalt teeme koostööd pere, kooli, lastekaitsetöötaja ja teiste spetsialistidega.

Kord nädalas toimub päevakeskuses ühistegevusgrupp, mille eesmärgiks on arendada laste sotsiaalseid oskusi ning õpetada neid veetma aega sisukalt, harrastades loovaid ja arendavaid tegevusi.
 

Kes me oleme?

Helery Kukk-Kasemets, sotsiaaltöötaja - helery.kukk-kasemets@pk.ee
Julia Dunets, sotsiaaltöötaja - julia.dunets@pk.ee
Marleen Müts, sotsiaaltöötaja - marleen.muts@pk.ee

Lisaks on päevakeskuse tegevusse haaratud vabatahtlikud Eestist ja välismaalt.


Kuidas meieni jõuda?

Lapse suunab meie juurde linnaosavalitsuse lastekaitsetöötaja. Selleks tuleb lapsevanemal või kooli esindajal pöörduda elukohajärgse linnaosa lastekaitsespetsialisti poole.


Lisainfo päevakeskuse teenuse ja võimaluste kohta telefonil 6 556 970 või info@pk.ee.