EST
ENG
RUS
banner

Tugiisikuteenistus


 
Erivajadusega lapse tugiisiku teenus

Mis see on? Teenuse eesmärk on abistada ja juhendada abivajadusega last olukordades, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel.  Tugiisikuteenust osutatakse päevasel ajal lapsele rehabilitatsiooniasutuses käimisel, vajadusel lapse kodus või vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas (huviringides).
Samuti on teenus abiks vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks ja tööhõives osalemise võimaldamiseks.

Kellele? Tallinna Perekeskuse tugiisikud on toeks 0-17 (k.a) lastele.


Kuidas meieni jõuda? Tugiisiku saamiseks palume pöörduda elukohajärgse linnaosa lapse heaolu spetsialisti poole. Lapse heaolu spetsialist hindab teenuse taotleja abivajaduse juhtumiplaanis ning teeb hindamistulemustele põhinevalt otsuse teenusele suunamiseks/mitte suunamiseks.
Tallinna Perekeskuse juhtumikorraldaja võtab peale otsuse saabumist lapsevanemaga ise ühendust. 
Teenus on lapsevanemale tasuta.

Vastuvõtuaja saab kokku leppida järgmiselt:

Teenistuse koordinaator Marika Jalast, tel 5190 9155, marika.jalast@pk.ee
Personaliassistent Kertu Berman, tel. 5377 5780, kertu.berman@pk.ee
Juhtumikorraldaja Yulia Vasserman, tel. 58104326, Yulia.Vasserman@pk.ee
Juhtumikorraldaja Külli Kaus, tel. 5393 8240, kylli.kaus@pk.ee
Juhtumikorraldaja Evelin Gerontidi, tel. 53327861, evelin.gerontidi@pk.ee
Juhtumikorraldaja Kadi Meremäe, tel. 58870936, kadi.meremae@pk.ee
Juhtumikorraldaja Andrea Ränikivi, tel. 53335872, andrea.ranikivi@pk.ee
Juhtumikorraldaja Maret Vene-Vals, tel. 54600157, maret.vene-vals@pk.ee
Juhtumikorraldaja Nadežda Skorobogatova, tel 5268584, nadezda.skorobogatova@pk.ee


 
Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks: Nõustamisteenistus, Tugiisikuteenistus, Pereteenistus, PäevakeskusMeie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad eesti- ja venekeelsed pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta.Tallinna Perekeskus on linna allasutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.