EST
ENG
RUS

Tugiisikuteenistus


 
Erivajadusega lapse tugiisiku teenus

Mis see on? Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada (puudega) last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel.  Tugiisikuteenust osutatakse päevasel ajal lapsele rehabilitatsiooniasutuses käimisel, vajadusel lapse kodus või vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas (huviringides).
Samuti on teenus abiks vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks ja tööhõives osalemise võimaldamiseks.

Kellele? Tallinna Perekeskuse tugiisikud on toeks 0-17 (k.a) lastele.

Kuidas töötame? Tugiisikud saadavad ja abistavad erivajadusega lapsi lasteaias või koolis, linnaruumis liikumisel, huviringides ja teistel teenustel osalemisel ning kodustes toimingutes.  Iga laps saab endale täiskasvanud tugiisiku, kes on lapsele juhendajaks, sõbraks ning emotsionaalseks toeks. Tugiisikud on läbinud vastava koolituse ning pakuvad arendavat  tegevust lähtuvalt lapse reaalsest tegevusvõimest ja perekonna vajadustest. Teenus toetab  lapse suhtlemis- ja teiste sotsiaalsete oskuste arenemist  ning teeb võimalikuks tema osalemise lasteaia- või koolitöös.


Kuidas meieni jõuda? Tugiisiku saamiseks palume pöörduda elukohajärgse linnaosa lastekaitsetöötaja poole. Lastekaitsetöötaja hindab teenuse taotleja abivajaduse juhtumiplaanis ning teeb hindamistulemustele põhinevalt otsuse teenusele suunamiseks/mitte suunamiseks.
Teenus on lapsevanemale tasuta
Vastuvõtuaja saab kokku leppida järgmiselt:

Sotsiaaltöötaja-koordinaator Kadri Piikmann, tel 5190 9155, kadri.piikmann@pk.ee
Juhtumikorraldaja Marina Hirv, tel. 58104326, marina.hirv@pk.ee
Juhtumikorraldaja Lota Aadla, tel. 5393 8240, lota.aadla@pk.ee
Juhtumikorraldaja Marika Jalast, tel. 526 8584, marika.jalast@pk.ee
Juhtumikorraldaja Evelin Gerontidi, tel. 53327861, evelin.gerontidi@pk.ee
Juhtumikorraldaja Kadi Meremäe, tel. 58870936, kadi.meremae@pk.ee
Juhtumikorraldaja Merili Marksalu, tel. 53335872, merili.marksalu@pk.ee
Juhtumikorraldaja Kertu Berman, tel. 5377 5780, kertu.berman@pk.ee
Juhtumikorraldaja Maret Vene-Vals, tel. 54600157, maret.vene-vals@pk.ee 
Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks: Nõustamisteenistus, Tugiisikuteenistus, Pereteenistus, PäevakeskusPerekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.Tallinna Perekeskus on linna allasutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad eesti- ja venekeelsed pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta.