EST
ENG
RUS

Tugiisikuteenistus


Vabatahtliku tugiisiku teenuse kaudu püüame tõsta laste enesehinnangut ning arendada nende positiivset maailmavaadet ja lapsi toetada.
Raske või sügava puudega lapse tugiisiku teenuse kaudu õpetatakse lapsele igapäevaoskusi ja toetatakse nende igapäevast hakkamasaamist lasteaias või koolis.

Tugiisikuteenistus
Vabatahtliku tugiisiku teenus
Raske või sügava puudega lapse tugiisiku teenus
Tallinna Perekeskus on linna allasutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad eesti- ja venekeelsed pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta.Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks: Nõustamisteenistus, Tugiisikuteenistus, Pereteenistus, Päevakeskus