EST
ENG
RUS
banner

Vabatahtliku tugiisiku teenus


Mis see on? Tallinna Perekeskuse vabatahtliku tugiisiku teenus on kooliealistele lastele ja noortele toetamaks nende enesehinnangut ning arendamaks positiivset maailmavaadet. Teenuse eesmärk on toetada lapse iseseisvat toimetulekut juhendamise, julgustamise ja motiveerimise teel, võimaldada aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust. See saab võimalikuks täiskasvanud tugiisiku ja lapse üks- ühese sõpruse kaudu. 

Kellele? Kohtumised ja suhtlemine vabatahtliku tugiisikuga on mõeldud  7-17 (k.a) aastastele lastele ning noortele, kes vajavad head ja toetavat sõpra, kellel ei ole suhtlemiseks piisavalt kogemusi ja oskusi või kelle peres toimuvad suured muutused, millega on raske kohaneda. Teenuse pakkumisel teeme koostööd Turvakeskusega, seega teenust võivad saada ka need lapsed, kes elavad ajutiselt perest eemal. 
Vabatahtliku tugiisiku teenusele suunab last lapse heaolu spetsialist.  

Kuidas tegutseme? Laps saab omale vabatahtliku täiskasvanud tugiisiku, kes toetab ja kuulab last, lapsel on võimalus arutleda temale olulistel teemadel. Laps ja tugiisik kohtuvad kaks-kolm korda kuus vabal ajal ning sisustavad seda endale meeldivate tegevustega. Kohtumispaikade valik sõltubki tugiisiku ja lapse soovidest ja võimalustest. Varasemalt on vabatahtlikud lastega käinud kardiga sõitmas, kinos, maalimist õppimas, vanalinnas jalutamas ja veel paljudes kohtades.   

Kes me oleme?Vabatahtliku tugiisikuna tegutseb Tallinna Perekeskuses kuni 30 vabatahtlikku.  
Vabatahtlik tugiisik on vähemalt 21.aastane ja keskharidusega.    

Kuidas meieni jõuda? Lisainfo vabatahtliku tugiisiku teenuse kohta saab telefonil  5211960 või kirjutades juhtumikorraldajale Virve Ojasoole virve.ojasoo@pk.ee.

Teenust koordineerib ennetavate teenuste sotsiaaltöötja-koordinaator Jelena Pribylski (jelena.pribylski@pk.ee).  

Soovid saada vabatahtlikuks? Loe materjalid läbi ja täida kandideerimisankeet: https://www.tuginoorele.ee/kes-on-vabatahtlik-tugiisik  

 

Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.Tallinna Perekeskus on linna allasutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad eesti- ja venekeelsed pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta.Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks: Nõustamisteenistus, Tugiisikuteenistus, Pereteenistus, Päevakeskus