EST
ENG
RUS

Tallinna Perekeskus


Tallinna Perekeskus on linna allasutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.
Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.

Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta. Psühholoogi juurde pöördumiseks ei ole vaja suunamiskirja.

*****


Tallinna Perekeskus võtab tööle raske või sügava puudega laste TUGIISIKUID!

Таллиннский Семейный Центр возьмет на работу ЛИЧНЫХ ПОМОЩНИКОВ!*****

Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks:
 

Nõustamisteenistus 


psühholoogiline nõustamine

internetinõustamine
 
 
Tugiisikuteenistus 
 

vabatahtliku tugiisiku teenus

raske või sügava puudega lapse tugiisiku teenus 
Pereteenistus 
perekeskne aitamistöö

lapse ja lahuselava vanema kohtumiste korraldamine

perelepitus

 
 
Päevakeskus 
 

päevakeskuse teenus kooliealistele lastele