EST
ENG
RUS

 

Tallinna Perekeskus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav linna asutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.

Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, raske ja sügava puudega laste tugiisikud ning vabatahtlikud tugiisikud.

Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta. Psühholoogi juurde pöördumiseks ei ole vaja suunamiskirja.


Palun tulge vastuvõtule ainult tervena ning välisriigist naastes järgige kindlasti  eneseisolatsiooni nõudeid vastavalt Välisministeeriumi kodulehel olevale infole (https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele).

Perekeskuses vastuvõtul viibides palume külalistel ja klientidel (sh üle 12-aastastel lastel) kanda maske. 
 

*****

Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks:
 

Nõustamisteenistus 


psühholoogiline nõustamine

internetinõustamine

• vanemakoolitus "Imelised aastad"

videokonsultatsioon autistliku lapse vanemale

 
 
Tugiisikuteenistus 
 

vabatahtliku tugiisiku teenus

raske või sügava puudega lapse tugiisiku teenus 
Pereteenistus 
toetav pereteenus

lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine

perelepitus

 
 
Päevakeskus 
 

päevakeskuse teenus kooliealistele lastele