EST
ENG
RUS

Raske või sügava puudega lapse tugiisiku teenus


Mis see on? Tallinna Perekeskus pakub alates juunist 2010 individuaalset tugiisiku teenust raske või sügava puudega lastele eesmärgiga võimaldada laste osalemist lasteaia- või koolitöös või rehabilitatsiooniteenustel käimist.

Kellele? Sihtgrupiks on nii eesti- kui ka venekeelsed Tallinna kooliealised lapsed, kellel on diagnoositud raske või sügav puue.

Kuidas töötame? Koolitatud tugiisikud saadavad ja abistavad puudega lapsi lasteaias või koolis. Iga laps saab endale täiskasvanud tugiisiku, kes on lapsele sõbraks ning emotsionaalseks toeks. Tugiisikud on läbinud vastava koolituse ning pakuvad arendavat  tegevust lähtuvalt lapse reaalsest tegevusvõimest ja perekonna vajadustest. Programm aitab arendada lapse suhtlemis- ja teisi sotsiaalseid oskuseid ning teeb võimalikuks tema osalemise lasteaia- või koolitöös.

Kes me oleme? Tugiisikud on läbinud Tallinna Perekeskuse poolt korraldatud teoreetilise ja praktilise väljaõppe erinevate spetsialistide (psühhiaatrid, psühholoogid, tegevusterapeudid) käe all. Tugiisikute tegevust juhendab kogenud asjatundja.

Teenus on lapsevanemale tasuta. 

Kuidas meieni jõuda?

Vastuvõtuaja saab kokku leppida järgmiselt:

Sotsiaaltöötaja-koordinaator Talvi Karbe, tel 5190 9155, talvi.karbe@pk.ee
Juhtumikorraldaja Õnne Mägi, tel 655 6088; 526 8584, onne.magi@pk.ee
Juhtumikorraldaja Marina Hirv, tel 655 6088; 526 8584, marina.hirv@pk.ee
Juhtumikorraldaja Mari-Liis Kalda, tel 5393 8240, mari-liis.kalda@pk.ee
Juhtumikorraldaja Marika Jalast, tel 655 6088; 526 8584, marika.jalast@pk.ee
Juhtumikorraldaja Kadri Piikmann, tel 5393 8240, kadri.piikmann@pk.ee  

Tallinna Perekeskus on linna allasutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks: Nõustamisteenistus, Tugiisikuteenistus, Pereteenistus, PäevakeskusMeie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad eesti- ja venekeelsed pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta.