EST
ENG
RUS
banner

Erivajadusega lapse tugiisiku teenus


Mis see on? Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada (puudega) last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel.  Tugiisikuteenust osutatakse päevasel ajal lapsele rehabilitatsiooniasutuses käimisel, vajadusel lapse kodus või vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas (huviringides). 
Samuti on teenus abiks vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks ja tööhõives osalemise võimaldamiseks. 

Kellele? Tallinna Perekeskuse tugiisikud on toeks 0-17 (k.a) lastele. 

Kuidas töötame? Tugiisikud saadavad ja abistavad erivajadusega lapsi lasteaias või koolis, linnaruumis liikumisel, huviringides ja teistel teenustel osalemisel ning kodustes toimingutes.  Iga laps saab endale täiskasvanud tugiisiku, kes on lapsele juhendajaks, sõbraks ning emotsionaalseks toeks. Tugiisikud on läbinud vastava koolituse ning pakuvad arendavat  tegevust lähtuvalt lapse reaalsest tegevusvõimest ja perekonna vajadustest. Teenus toetab  lapse suhtlemis- ja teiste sotsiaalsete oskuste arenemist  ning teeb võimalikuks tema osalemise lasteaia- või koolitöös.


Kuidas meieni jõuda? Tugiisiku saamiseks palume pöörduda elukohajärgse linnaosa lastekaitsetöötaja poole. Lastekaitsetöötaja hindab teenuse taotleja abivajaduse juhtumiplaanis ning teeb hindamistulemustele põhinevalt otsuse teenusele suunamiseks/mitte suunamiseks. 
Teenus on lapsevanemale tasuta

Kuidas kandideerida tugiisikuks? Loe lähemalt siit: Tööpakkumised Vastuvõtuaja saab kokku leppida järgmiselt:

Sotsiaaltöötaja-koordinaator Marika Jalast, tel 5190 9155, marika.jalast@pk.ee
Juhtumikorraldaja Yulia Vasserman, tel. 58104326, Yulia.Vasserman@pk.ee
Juhtumikorraldaja Maret Vene-Vals, tel. 54600157, maret.vene-vals@pk.ee
Juhtumikorraldaja Külli Kaus, tel. 53938240, kylli.kaus@pk.ee
Juhtumikorraldaja Evelin Gerontidi, tel. 53327861, evelin.gerontidi@pk.ee
Juhtumikorraldaja Kadi Meremäe, tel58870936, kadi.meremae@pk.ee
Juhtumikorraldaja Andrea Ränikivi, tel. 53335872, andrea.ranikivi@pk.ee
Juhtumikorraldaja Nadežda Skorobogatova, tel. 5268584, nadezda.skorobogatova@pk.ee
  

Tallinna Perekeskus on linna allasutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud.Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks: Nõustamisteenistus, Tugiisikuteenistus, Pereteenistus, PäevakeskusMeie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad eesti- ja venekeelsed pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta.